Služby pro Vaší zahradu

Nabízíme práce různého charakteru a rozsahu. Jsme schopni Vám nabídnou výsadbu zahrady, parků i vzrostlých dřevin, zakládání a údržbu trávníků, sečení málo udržovaných ploch, řez a tvarování stromů a keřů. Zajišťujeme také likvidaci dřevěného odpadu štěpkováním. Naše strojové vybavení zahrnuje motorové pily a nůžky na živé ploty, mobilní štěpkovací stroj, několik typů menších sekacích strojů a zahradních traktorů na sekání trávy, motorové křovinořezy, vertikutátor (provzdušňovač trávníku), dosévací stroj (slouží k dosetí trávníku), zemědělské traktory a vleky.

Seznam služeb:

  • Návrhy a realizace zahrad
  • Výsadba vzrostlých dřevin
  • Zakládání trávníků
  • Údržba a péče o trávníky
  • Řez a tvarování stromů a keřů
  • Štěpkování dřevěného odpadu

Zakládání trávníků

Zdravý, dobře založený a udržovaný trávník je přitažlivou atrakcí, která poskytuje volný prostor, v němž se můžeme procházet, hrát si nebo odpočívat. Pro někoho je trávník především okrasný, zatímco pro jiné je rozhodující jeho funkčnost a nejdůležitějším činitelem je pro ně jeho odolnost proti sešlapávání. Kromě takovýchto formálních a užitkových trávníků se tráva může použít i na jiné plochy, jako jsou například trávníky pro sporty nebo hry, v ovocných sadech a neformálních zahradách, na širokých cestičkách a mírně skloněných svazích.

Údržba a péče o trávníky

Každý trávník vyžaduje jiný způsob a jiný rozsah pěstitelských prací,jako například:

Sečení trávníku

Se týká prakticky všech druhů nebo typů trávníků.Hlavní rozdíly bývají v četnosti sečení v průběhu vegetace.

Odplevelování trávníku

Je skutečností,že vypěstovat a udržet trávník,ve kterém by vůbec nerostly žádné dvouděložné rostliny(trávníkové plevele),je skoro nemožné,popřípadě velmi pracné.

Zbavování mechu v trávníku

Problematika mechu v trávnících patří ke zlepšování vzhledu a stavu trávníků.

Hnojení trávníku

Pokud často sečeme trávníky, tak vlastně soustavně s odstraňovanou posečenou hmotou odebíráme z půdy prvky rostlinné výživy. Je tedy logické, že musíme tyto odčerpané „stavební látky“půdě zase vracet,a odměnou za to bude zdravý,pružný,sytě zelený a odolný trávník.

Zarovnávání okrajů

Tohle téma už patří mezi „kosmetické“ práce, kterými se jaksi precizuje trávník jako celek.Nepatří mezi podstatné nebo nezbytné úkony a je namístě tyto práce věnovat trávníkům okrasným,reprezentačním.

Vertikální řez (provzdušňování) trávníku

Vertikální řez má pro trávníky následující prospěšné účinky:
rozrušuje a odstraňuje zplstnatění a případné zamechování, podněcuje tvorbu nových výhonů a trávník se tak zmladí, narušuje a omezuje vzrůstnost dvouděložných rostlin(trávníkových plevelů), lehce nakypřuje povrch půdy(ne však na větší hloubku než na 0,5 cm ).

Podsev trávníku

Pokud máme trávník v dobré kondici,ale máme řidší nebo vyšlapaná místa, je tu možnost podsevu trávníku.Použijeme na podsev speciální stroj,který nám rovnoměrně vyseje travní semeno a následně hloubkově zapraví do země.

Návrhy a realizace zahrad

Nabízíme návrhy a realizaci vaší výsadby předzahrádek, zahrad i dvorů. Realizaci provedeme včetně všech přípravných prací před zahájením vlastní výsadby. Nebráníme se ani realizaci výsadby podle vámi předložených plánů výsadby.

Výsadba vzrostlých dřevin

Naše firma má dobré zkušenosti s výsadbou vzrostlých jehličin i listnatých stromů. Používáme k výsadbě stromy prostokořenné, s kořenovým balem nebo stromy pěstované v nádobách. Prostokořenné opadavé listnáče vysazujeme v období od poloviny podzimu až do poloviny jara(kromě období mrazů), stromy s kořenovým balem od začátku do poloviny podzimu nebo od poloviny do konce jara a stromy pěstované v nádobách můžeme vysazovat kdykoli po celý rok s výjimkou období sucha a mrazu. Protože kořenový systém nově vysazeného stromu bude potřebovat pro pevné zakořenění jednu nebo více vegetačních sezon, je nezbytně nutné ukotvit strom proti silným větrům.