Služby pro Vaší zahradu

Nabízíme práce různého charakteru a rozsahu. Jsme schopni Vám nabídnou výsadbu zahrady, parků i vzrostlých dřevin, zakládání a údržbu trávníků, sečení málo udržovaných ploch, řez a tvarování stromů a keřů. Zajišťujeme také likvidaci dřevěného odpadu štěpkováním. Naše strojové vybavení zahrnuje motorové pily a nůžky na živé ploty, mobilní štěpkovací stroj, několik typů menších sekacích strojů a zahradních traktorů na sekání trávy, motorové křovinořezy, vertikutátor (provzdušňovač trávníku), dosévací stroj (slouží k dosetí trávníku), zemědělské traktory a vleky.

Seznam služeb:

  • Návrhy a realizace zahrad
  • Výsadba vzrostlých dřevin
  • Zakládání trávníků
  • Údržba a péče o trávníky
  • Řez a tvarování stromů a keřů
  • Štěpkování dřevěného odpadu

Zakládání trávníků

Zdravý, dobře založený a udržovaný trávník je přitažlivou atrakcí, která poskytuje volný prostor, v němž se můžeme procházet, hrát si nebo odpočívat. Pro někoho je trávník především okrasný, zatímco pro jiné je rozhodující jeho funkčnost a nejdůležitějším činitelem je pro ně jeho odolnost proti sešlapávání. Kromě takovýchto formálních a užitkových trávníků se tráva může použít i na jiné plochy, jako jsou například trávníky pro sporty nebo hry, v ovocných sadech a neformálních zahradách, na širokých cestičkách a mírně skloněných svazích.

Údržba a péče o trávníky

Každý trávník vyžaduje jiný způsob a jiný rozsah pěstitelských prací,jako například:

Sečení trávníku

Se týká prakticky všech druhů nebo typů trávníků.Hlavní rozdíly bývají v četnosti sečení v průběhu vegetace.

Odplevelování trávníku

Je skutečností,že vypěstovat a udržet trávník,ve kterém by vůbec nerostly žádné dvouděložné rostliny(trávníkové plevele),je skoro nemožné,popřípadě velmi pracné.

Zbavování mechu v trávníku

Problematika mechu v trávnících patří ke zlepšování vzhledu a stavu trávníků.

Hnojení trávníku

Pokud často sečeme trávníky, tak vlastně soustavně s odstraňovanou posečenou hmotou odebíráme z půdy prvky rostlinné výživy. Je tedy logické, že musíme tyto odčerpané „stavební látky“půdě zase vracet,a odměnou za to bude zdravý,pružný,sytě zelený a odolný trávník.

Zarovnávání okrajů

Tohle téma už patří mezi „kosmetické“ práce, kterými se jaksi precizuje trávník jako celek.Nepatří mezi podstatné nebo nezbytné úkony a je namístě tyto práce věnovat trávníkům okrasným,reprezentačním.

Vertikální řez (provzdušňování) trávníku

Vertikální řez má pro trávníky následující prospěšné účinky:
rozrušuje a odstraňuje zplstnatění a případné zamechování, podněcuje tvorbu nových výhonů a trávník se tak zmladí, narušuje a omezuje vzrůstnost dvouděložných rostlin(trávníkových plevelů), lehce nakypřuje povrch půdy(ne však na větší hloubku než na 0,5 cm ).

Podsev trávníku

Pokud máme trávník v dobré kondici,ale máme řidší nebo vyšlapaná místa, je tu možnost podsevu trávníku.Použijeme na podsev speciální stroj,který nám rovnoměrně vyseje travní semeno a následně hloubkově zapraví do země.

Návrhy a realizace zahrad

Nabízíme návrhy a realizaci vaší výsadby předzahrádek, zahrad i dvorů. Realizaci provedeme včetně všech přípravných prací před zahájením vlastní výsadby. Nebráníme se ani realizaci výsadby podle vámi předložených plánů výsadby.

Výsadba vzrostlých dřevin

Naše firma má dobré zkušenosti s výsadbou vzrostlých jehličin i listnatých stromů. Používáme k výsadbě stromy prostokořenné, s kořenovým balem nebo stromy pěstované v nádobách. Prostokořenné opadavé listnáče vysazujeme v období od poloviny podzimu až do poloviny jara(kromě období mrazů), stromy s kořenovým balem od začátku do poloviny podzimu nebo od poloviny do konce jara a stromy pěstované v nádobách můžeme vysazovat kdykoli po celý rok s výjimkou období sucha a mrazu. Protože kořenový systém nově vysazeného stromu bude potřebovat pro pevné zakořenění jednu nebo více vegetačních sezon, je nezbytně nutné ukotvit strom proti silným větrům.

 

Správa nemovitosti Praha

Kvalitní správa nemovitostí Praha a Střed. kraj. Naše správcovská firma z Prahy pro Vás zajistí kompletní správu všech druhů nemovitostí. Přenechte nám vaše starosti se správou nemovitostí, my je vyřešíme k vaší spokojenosti. Zajistíme kompletní správu nemovitostí s minimální osobní účastí výboru SVJ, majitelů domu, developerů, členů družstva nebo majitelů budov. Správa nemovitostí všech velikostí. Správa nemovitostí Praha a Středočeský kraj bez skrytých poplatků. Nejsme jako jiné správcovské firmy, u nás Vás žádné skryté poplatky nečekají, spolupracujte s naší společností správa nemovitostí.

Kvalitní správa nemovitostí Praha a Středočeský kraj - spolehněte se na naše profesionální správce.