Sponzorské dary


Pomáhat je pro nás samozřejmostí

Zde uvádíme několik projektu za tento rok.Každý rok plánujeme minimálně čtyři projekty s darcovskou tématikou.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (rok 2012)

Dne 31.05.2012, jsme předali věcné dary v hodnotě 250 000 kč.  Děti nás natolik zaujaly, že jsme domluvili další spolupráci v rámci sponzoringu. Fotogalerii naleznete na naší webové prezentaci nebo na Facebooku.

Fotbalové mužstvo Dolní Jirčany (rok 2012)

fotbalovému mužstvu, jsme předali dne 21.06.2012, sponzorský dar pro rok 2012 ve výši 10.000 kč. Tato částka, bude použita na výrobu sportovního oblečení.

Projekt: Cesta za DUHOU (Rok 2011)

Dne 17.3.2010 byla naše firma kontaktována Společností DUHA, která se věnuje  integraci osob s mentálním postižením již od roku 1992.

Kontaktovala nás Mgr.Petra Faistaverová, a to s žádostí o sponzorský dar pro Chráněné bydlení společnosti DUHA. Žádala nás speciálně o strojové vyčištění koberců a čalouněného nábytku v Chráněných bytech po celé Praze.

Rozhodli jsme se, alespoň malou měrou pomoci v oblasti, které rozumíme a ve které odvádíme kvalitní servis.

Tento projekt se nakonec týkal celkem 12 Chráněných bytů, jejichž čištění jsme po domluvě s Mgr. Petrou Faistaverovou rozplánovali celkem do 5 dnů.
Jako vhodné dny na tento projekt jsme zvolili soboty, a to ze dvou důvodů.

Tím prvním byl fakt, že přes týden jsou všichni členové našeho týmu pracovně vytíženi více než maximálně a najít skulinku byť pro dobrou věc, se jevilo téměř nemožným.

Druhým důvodem pak byla skutečnost, že soboty jsou v Praze jediným ideálním dnem pro cestování. Silnice jsou volné i tam, kde přes týden stojíme v nekonečných kolonách.

Naše Cesta za DUHOU tedy začala v sobotu 10.4.2010 v 9:00, kdy jsme vyrazili čistit koberce a čalouněný nábytek do Chráněného bytu na Praze 8.

Očekávat jsme mohli cokoliv. Nikdo z nás totiž s mentálně postiženými lidmi nepřišel úzce do styku a navíc v jejich prostředí, u nich doma.

V každém z chráněných bytů byl po dobu naší přítomnosti jeden z asistentů, který klientům pomáhá se starostmi běžného života.

První kontakt s klienty Chráněných bytů překonal naše očekávání.

Přátelští a usměvaví lidé, které všechno zajímalo. Od extraktoru(stroje, kterým jsme čistění prováděli), přes firemní oblečení našeho týmu, až po informace o obyvatelích ostatních Chráněných bytů.

Kontakt s těmito lidičkami byl pro nás novým a obohacujícím zážitkem, který se každému z nás vryl hluboko do paměti.

Klienti chráněných bytů si jistě prožili a prožívají své, mají stejné starosti a problémy jako my, ale prožívají i stejnou radost, smějí se stejným věcem.

Jsou zkrátka stejní jako my a přeci veřejností bráni tak odlišně. Když má však člověk šanci poznat je blíž, poznat jak žijí, jak se k sobě hezky chovají, rázem zjišťuje, chyba vnímání jejich života není na jejich straně.

Jediného rozdílu, kterého jsme si všimli byl fakt, že se dokáží radovat z maličkostí. A to je to, co nám ostatním chybí asi nejvíc. Stále čekáme na něco velkého a unikají nám radosti všedních dnů.

Ani Naší cestě za DUHOU se nevyhnuly problémy, které jsme ale v součinnosti jak s Mgr.Petrou Faistaverovou, tak s jejími kolegyněmi, koordinátorkou Mgr.Zdenkou Vaculíkovou a paní Ivonou Heissigerovou, vyřešili s přehledem.

A to ať už se jednalo o zapomnění na naše čištění v jednom z Chráněných bytů, kdy asistentka vzala klienty na Matějskou pouť, nebo na selhání naší techniky v jednom z Chráněných bytů na Praze 10, kdy extraktor vypověděl službu a i přes velkou snahu našeho týmu se jej nepodařilo oživit.

Vše jsme však operativně vyřešili a Naší cestu za DUHOU to ani v nejmenším nemohlo ohrozit.

Celkem se tedy Naše cesta za DUHOU týkala pěti sobot, abychom potom tuto naší cestu zakončili v pondělí 11.5.2010 v 18:00 v Chráněném bytě na Praze 9, v bytě, kde na nás tenkrát zapomněli a raději si užívali na Matějské pouti, což jsme jim ale všichni přáli.

Nyní uvažujeme, jak velkou pomoc naše služby klientům Chráněných bytů vlastně přinesli a pevně věříme, že čisté a odprašněné koberce a čalouněný nábytek zase o trochu zlepší nelehký život těchto lidiček.

Určitě na ně nezapomeneme. Na radost, jakou jim udělalo zprovoznění televize, která odmítala poslušnost zrovna ve chvíli, kdy měli dávat oblíbenou pohádku.

Na přehnané děkování za výměnu nedostupné prasklé žárovky. Těch zážitků je mnoho a Cesta za DUHOU naší firmě přinesla možná více, než naše firma klientům Chráněných bytů.

Bude-li opět možnost aspoň malou měrou pomoci tam, kde je to opravdu zapotřebí, nebudeme váhat a chopíme se této výzvy s vervou naší firmě vlastní.

 

Správa nemovitosti Praha

Kvalitní správa nemovitostí Praha a Střed. kraj. Naše správcovská firma z Prahy pro Vás zajistí kompletní správu všech druhů nemovitostí. Přenechte nám vaše starosti se správou nemovitostí, my je vyřešíme k vaší spokojenosti. Zajistíme kompletní správu nemovitostí s minimální osobní účastí výboru SVJ, majitelů domu, developerů, členů družstva nebo majitelů budov. Správa nemovitostí všech velikostí. Správa nemovitostí Praha a Středočeský kraj bez skrytých poplatků. Nejsme jako jiné správcovské firmy, u nás Vás žádné skryté poplatky nečekají, spolupracujte s naší společností správa nemovitostí.

Kvalitní správa nemovitostí Praha a Středočeský kraj - spolehněte se na naše profesionální správce.