Prohlášení společnosti

Niže uvedené prohlášení, je součástí smlouvy o dílo, kterou uzavíráme s každým zákazníkem.

Vedení společnosti prohlašuje že:

  • Společnost není v likvidaci.
  • Na majetek společnosti nebyl prohlášen konkurz ani nebylo zahájeno konkurzní  nebo vyrovnávací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek  majetku úpadce.
  • Majetek společnosti nebyl postižen exekucí nebo výkonem rozhodnutí.
  • Osoby společnosti, které podávají nabídku nebyly pravomocně odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo proti majetku.
  • Osoby společnosti nebyly disciplinárně potrestáni podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem činnosti této zakázky.
  • Společnost prokáže zdroje a původ všech základních materiálů a surovin potřebných k provedení zakázky.
  • Společnost nedluží na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
  • Provedeme ekologickou likvidaci materiálu.
  • Naše společnost je schopna dalších investic do nově zřizovaných úklidových projektů.
  • Beru na vědomí, že společnost D&D servis, s.r.o., jako správce osobních údajů, bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři.

 

Správa nemovitosti Praha

Kvalitní správa nemovitostí Praha a Střed. kraj. Naše správcovská firma z Prahy pro Vás zajistí kompletní správu všech druhů nemovitostí. Přenechte nám vaše starosti se správou nemovitostí, my je vyřešíme k vaší spokojenosti. Zajistíme kompletní správu nemovitostí s minimální osobní účastí výboru SVJ, majitelů domu, developerů, členů družstva nebo majitelů budov. Správa nemovitostí všech velikostí. Správa nemovitostí Praha a Středočeský kraj bez skrytých poplatků. Nejsme jako jiné správcovské firmy, u nás Vás žádné skryté poplatky nečekají, spolupracujte s naší společností správa nemovitostí.

Kvalitní správa nemovitostí Praha a Středočeský kraj - spolehněte se na naše profesionální správce.