Etický kodex společnosti

S vědomím důležitosti etických principů v oblasti komunikace a se snahou po co nejvyšší transparentnosti se zavazujeme dodržovat základní standardy níže uvedené v kodexu:
 • budovat a chránit dobré jméno a profesní pověst oboru Public Relations
 • podporovat otevřenou komunikaci a svobodný tok informací
 • respektovat pravidla podnikatelské etiky a ostatní obecně uznávaná morální pravidla
 • respektovat právo třetích stran na svobodné vyjádření jejich názoru
 • respektovat důvěrnost informací a zachovávat obchodní tajemství, nezneužívat neveřejné informace
 • respektovat dohodnuté smluvní podmínky
 • nepodmiňovat zveřejnění zpravodajských informací objemem finančních prostředků vynaložených na inzerci
 • podporovat svobodnou volbu zadavatelů vybrat si ke spolupráci jakýkoli PR subjekt působící na trhu i bez výběrového řízení pokud tak umožňuje zákon, avšak nevypisovat výběrová řízení proforma
 • podporovat a stále pracovat na větší transparentnosti a objektivnosti výběrových řízení
 • pracovat s pravdivými a přesně formulovanými informacemi tak, aby jejich příjemce neuváděly v omyl, a záměrně nezkreslovat původ informací
 • nepodporovat korupční prostředí
 • odmítnout zakázku či úkol, pokud je v rozporu s principy Etického kodexu
 • definovat cíle PR aktivit tak, aby byla předem vyjasněna očekávání, usilovat o jejich naplnění a současně se bránit přijímat závazky, které nelze dodržet.

Divize naší společnosti:

Služby poskytované v divizi správy nemovitosti a úklidového servisu, zajišťujeme výhradně našimi zaměstnanci. Služby poskytované v rámci divize Centrum služeb, jsou poskytovány prověřenými subdodavateli.

 

Správa nemovitosti Praha

Kvalitní správa nemovitostí Praha a Střed. kraj. Naše správcovská firma z Prahy pro Vás zajistí kompletní správu všech druhů nemovitostí. Přenechte nám vaše starosti se správou nemovitostí, my je vyřešíme k vaší spokojenosti. Zajistíme kompletní správu nemovitostí s minimální osobní účastí výboru SVJ, majitelů domu, developerů, členů družstva nebo majitelů budov. Správa nemovitostí všech velikostí. Správa nemovitostí Praha a Středočeský kraj bez skrytých poplatků. Nejsme jako jiné správcovské firmy, u nás Vás žádné skryté poplatky nečekají, spolupracujte s naší společností správa nemovitostí.

Kvalitní správa nemovitostí Praha a Středočeský kraj - spolehněte se na naše profesionální správce.